Kweyol national anthem welcomed by FRC

The Folk Research Centre welcomes the adoption of Chanson Nasyonal Sent Lisi (Kwéyòl National Anthem) which was adopted by the Cabinet and used during this year’s Independence celebrations. The translation had been initiated over a number of years by the FRC’s Kwéyòl language committee.

This adoption reflects support for the work of the FRC over its 43 year existence to encourage the promotion of our Creole culture in all its aspects.

The FRC looks forward to the work of the proposed Language Commission as it examines the overall language situation in St. Lucia.

Chanson Nasyonnal Sent Lisi

I

Fi èk fis, manmay Sent Lisi

Chéwi péyi nésans-nou

Péyi montany, lans èk valé

Pli bèl lil ki asou latè

Nenpòt plas nou vwayajé

Toujou chéwi lil natal-nou

II

Sa pa tan nasyon bat ladjè

Pou bèlté Élenn nou-an

Sa pa tan wivòt èk konba

Té twoublé lavi nou tout

Mètnan, syèl-la éklèsi

An lawout nèf ouvè pou nou

III

Dyé, Senyè, benni péyi-nou

Pwotéjé’y kont tout malè

Fè nou viv ansanm an lapé

Fè nou fò an kò é lam

Endé nou tjenn kon pwensip

Jistis, Lanmou, Lavéwité!

Shares